Informacje o kwesturzePracownicyKontaktDo pobraniaPKZP
Wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 dla poszczególnych jednostek:


>> Objaśnienia do wypełnienia poniższych formularzy (PDF) <<

 

Numer księgowy Jednostka Budżet przychodów Budżet kosztów Wynik finansowy
01 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny BP0100000000 - 2016 0100000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
02 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt BP0200000000 - 2016 0200000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
03 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji BP0300000000 - 2016 0300000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
04 Wydział Leśny BP0400000000 - 2016 0400000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
05 Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa BP0500000000 - 2016 0500000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
06 Wydział Produkcji i Energetyki BP0600000000 - 2016 0600000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
07 Wydział Technologii Żywności BP0700000000 - 2016 0700000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
08 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR BP0800000000 - 2016 0800000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
10 Biblioteka Główna BP1000000000 - 2016 1000000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
11 Studium Języków Obcych BP1100000000 - 2016 1100000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
12 Studium Wychowania Fizycznego BP1200000000 - 2016 1200000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
15 Wydawnictwo BP1500000000 - 2016 1500000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
16 Centrum Transferu Technologii BP1600000000 - 2016 1600000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
17 Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego BP1700000000 - 2016 1700000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
19 Studium Doktoranckie BP1900000000 - 2016 1900000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
20 Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne BP2000000000 - 2016 2000000000 - 2016 Planowany wynik finansowy
21 Europejskie Centrum Drobnych Gospodarstw Rolnych BP2100000000 - 2016 2100000000 - 2016 Planowany wynik finansowy 

PZU ŻYCIE zmiana warunków ubezpieczenia i wysokości składek miesięcznych

 


Konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:

Alior Bank S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293

 

 

Konto Funduszu Świadczeń Socjalnych UR (spłata pożyczki mieszkaniowej itp.):

Alior Bank S.A.    12 1060 0076 0000 3310 0016 3366

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies